Gelar Seni Tradisi, Minggu, 23 Februari 2020

1. Jathilan Turonggo Mudo Ngudi Utomo

2. Gejog Lesung Nyutro Budoyo

3. Panjidur Langgen Kridhotomo

4. Kethoprak Lintang Krinan